Činnosti

24. 08. 2010 v 16:42 vložil / 20. 04. 2023 v 6:23 upravil Tomáš | trvalý odkaz

V Dílně Eliáš probíhá dopoledne pracovní terapie, odpoledne pak terapie umělecké.

V rámci pracovní terapie klienti rozvíjejí své motorické schopnosti, učí se keramickým dovednostem, rytmu, práci ve skupině a vytvářejí si pracovní a sociální návyky vhodné pro budoucí zaměstnání a živobytí. V rámci pracovní terapie se naši klienti věnují:

  • pracovním aktivitám v keramické dílně
  • nácviku domácích prací, společenského chování aj.

V rámci uměleckých terapií se naši klienti věnují:

  • arteterapii s Martinou Limpouchovou
  • točení na hrnčířském kruhu s Jarmilou Syslovou
  • muzikoterapii s Christianem Krčkem

Mezi naše další činnosti patří:

  • pomoc při sebeobsluze, osobní hygieně
  • pomoc při stravování
  • prodej na trzích
  • návštěvy kulturních akcí, jiných dílen apod.
  • individuální pomoc v životních situacích

Důležitou součástí chodu dílny ve smyslu léčebné pedagogiky je prožívání rytmu roku v ročních období a křesťanských svátků. Ty si připomínáme v rámci terapií např. čtením, zpíváním a malováním, ale také činnostmi spjatými s těmito svátky (odlévání svíček - hromnice, barvení vajíček - Velikonoce, apod.).

Některé svátky, např. sv. Jana a sv. Michaela, pak slavíme společně mimo dílnu, často s přáteli (např. ze Společenství Dobromysl, dílny Gawain ad.).