Cílová skupina

24. 08. 2010 v 16:40 vložil / 18. 07. 2022 v 11:24 upravil Tomáš | trvalý odkaz

Naší cílovou skupinou jsou lidé s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením ve věku od 18 let, kteří:

  • mají sníženou soběstačnost a sebeobsluhu v základních životních úkonech a situacích (osobní péče, používání veřejných služeb včetně získání a udržení práce či vzdělávání, kontakt s komunitou a rodinou, uplatňování práv a oprávněných zájmů)
  • potřebují upevnit, rozvinout pracovní dovednosti a návyky
  • jsou vzhledem ke svému postižení znevýhodněni při získání zaměstnání
  • mají snížené schopnostmi v oblasti osobní péče
  • se cítí izolováni od ostatní společnosti a potřebují pomoc v sociálních kontaktech s vrstevníky, rodinou, ve společenském životě
  • před nedávnem dokončili školu a nemohou najít pracovní uplatnění na chráněném ani otevřeném trhu práce
  • nemohou najít pracovní uplatnění na chráněném ani veřejném trhu práce, a přesto by se rádi zapojili do pracovního a společenského života
  • se chtějí naučit nové dovednosti jako např. řemeslnou práci, sociální dovednosti, sebeobslužné činnosti, domácí práce apod.
  • se nacházejí v nepříznivé životní situaci a chtějí získat přehled o sociálních službách

Denní kapacita dílny je 8 osob.

Naší cílovou skupinou nejsou děti a mládež, senioři, lidé s duševním onemocněním, smyslovým postižením, lidé ohrožení závislostí nebo závislí, lidé, které potřebují nepřetržitou ošetřovatelskou péči, cizinci nekomunikující českým jazykem.