Pracovat zde jako dobrovolník

19. 12. 2011 v 3:41 vložil Ondřej / 02. 02. 2021 v 10:53 upravil Tomáš | trvalý odkaz

V naší dílně dobrovolníky vítáme!

Vše se odvíjí od Vaší návštěvy u nás a individuální dohody. Nejlepší je se k nám přijít podívat a strávit s námi celý den - tak získáte nejlepší představu, jak dílna funguje a kde by se mohla vaše dobrovolnická práce nejlépe uplatnit.

V současné době bychom rádi našli dobrovolníky, kteří by byli ochotni trávit volný čas s některými našimi uživateli..procházky, výlety, kino atd.

Náplň dobrovolnické práce přímo v dílně může být různá. Dobrovolníci u nás často například:

  • pomáhají obrábět rozpracované keramické výrobky
  • asistují našim uživatelům při výrobě 
  • pomáhají s úklidem pracoviště

Četnost dobrovolnické práce záleží na Vašich možnostech. Preferujeme pravidelnost a delší dobu působení - tak se nejlépe zapojíte a přispějete k naší práci.

S pravidelnými dobrovolníky uzavíráme dohodu, která stanoví dobrovolnictví určitou formu a která slouží současně jako doklad o konání dobrovolnické práce u nás. Takový doklad může být užitečnou referencí při nástupu do zaměstnání v oblasti sociálních služeb nebo při přijímacím řízení na školy sociálních oborů. Dohodu o dobrovolnictví si můžete stáhnout v sekci Smlouva o dobrovolnictví .

Pokud tedy máte zájem, chcete poznat nové zajímavé lidi a věnovat svůj čas smysluplné činnosti - kontaktujte nás a dohodneme vše ostatní.