Hlavní cíle

02. 10. 2015 v 14:29 vložil Tomáš / 02. 10. 2015 v 14:30 upravil Tomáš | trvalý odkaz

Hlavními cíli naší dílny jsou

1. Pomáhat uživatelům osvojit si základní sociální a pracovní dovednosti a návyky prostřednictvím pracovní terapie v keramické dílně:

a) Podporovat uživatele v nácviku a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností, aby dokázali samostatně, nebo s podporou:

- pravidelně a včas docházet do práce

- vykonávat zadanou práci, udržovat a rozvíjet své pracovní dovednosti a návyky, jemnou motoriku, apod.

- zvýšit úroveň samostatnosti a zodpovědnosti

- spolupracovat v kolektivu, osvojit si pravidla společenského chování a komunikace

b) Pomáhat uživatelům při zprostředkování, obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím:

- poskytovat informace uživatelům a podporovat jejich aktivitu,

- podporovat přirozené vazby uživatelů s okolím a s vrstevníky

2. Pomáhat uživatelům dosáhnout větší samostatnosti v oblasti osobní péče, větší soběstačnosti a v dalších činnostech vedoucích k sociálnímu začlenění, aby dokázali samostatně nebo s podporou:

- zvládat běžné domácí práce

- zvládat péči o svoji osobu

- stravovat se

- vyjádřit své potřeby a přání