Organizační forma

24. 08. 2010 v 14:19 vložil / 11. 11. 2022 v 9:27 upravil Tomáš | trvalý odkaz

Orgány spolku jsou valná hromada skládající ze všech členů spolku, výbor složený z volených členů spolku, kontrolní komise a kolegium. Členy výboru volí valná hromada. Kompetence ve výboru i valné hromadě nejsou uspořádány hierarchicky, ale na principu rovnosti a společného rozhodování. Kontrolní komise dohlíží na chod a hospodaření spolku. Kolegium je poradní orgán tvořený ze zaměstnanců dílny.

V současné době má Dílna Eliáš z.s. celkem 13 členů.

Výbor je statutárním orgánem a má 3 členy. V současnosti funguje výbor ve složení: Libor Šnobl, Daniela Dzvoníková a  Tomáš Brychta.

Kontrolní komise funguje ve složení: Monika Mydlářová, Daniela Kederová a Miroslav Zahrádka