Historie organizace

24. 08. 2010 v 16:35 vložil / 20. 04. 2023 v 6:21 upravil Tomáš | trvalý odkaz

Občanské sdružení Dílna Eliáš vzniklo na podzim roku 1997 za účelem zřízení keramické dílny, ve které by mohli lidé s postižením uplatnit své dovednosti, dále se rozvíjet a najít sociální začlenění. Iniciátorkami tohoto projektu byly studentky VŠO – Institutu pedagogiky volného času oboru Sociální terapie a léčebná pedagogika Helena Kuldanová, Monika Nosková a Daniela Kederová. Pro svoji praxi si vybraly švýcarskou ergoterapeutickou dílnu Vaudésy Keramik v association La Branche v Svaigny. Práce se jim líbila, a tak projevily zájem založit podobné zařízení tady v Čechách. Zakladatele švýcarské dílny Horsta Altfelda tento nápad oslovil, takže věnoval veškeré know-how, včeně části vybavení, nově vznikajícímu sdružení v Čechách a pomáhal dílně nejen v začátcích, ale i v dalších meznících existence.

Zpočátku fungovalo občanské sdružení jako jeden z článků současně vzniklého Spolku pro léčebnou pedagogiku, od roku 2001 je však už samostatným subjektem. Keramická dílna fungovala nejprve v provizorních podmínkách - půl roku u Heleny Kuldanové doma - teprve poté se podařilo zajistit získání prostor v Eliášově ulici, náležející Nadaci Jedličkova ústavu. Tyto prostory byly rekonstruovány pro potřeby dílny z bývalého objektu pekárny. V roce 1998  v nich Dílna Eliáš zahájila provoz a sídlí zde dodnes, i když byl objekt mezitím prodán soukromému vlastníkovi.

Kontakt s klienty v keramické dílně vedl členy sdružení záhy k pomýšlení na další potřebné projekty. Odtud vzešla iniciativa k založení partnerského zařízení v Srbči na Rakovnicku – týdenního stacionáře Společenství Dobromysl. O něco později vznikl i druhý projekt našeho sdružení – Eliášův obchod, který funguje jako tréninkové pracoviště a prodejní místo nejen naší keramické dílny, ale i několika desítek dalších neziskových organizací.

Od roku 2005 tedy vedlo o. s. Dílna Eliáš současně keramickou dílnu i Eliášův obchod. Obě pracoviště jsou od roku 2007 registrována na MHMP jako služby sociální rehabilitace pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením.

V počátečních letech existence Eliášova obchodu byly obchod i keramická dílna vedeny jedním pracovním týmem, což se z dlouhodobého hlediska ukázalo jako nepraktické. V září 2009 byly proto vytvořeny týmy dva a obě místa začala fungovat samostatně pod záštitou o. s. Dílna Eliáš. V červenci 2012 se Eliášův obchod osamostatnil zcela a nyní svoji sociální službu provozuje pod nově založenou obecně prospěšnou společností Via Roseta o.p.s.

Od 1.1.2014 jsme se změnili z občanského sdružení na spolek. Nový název dílny tedy je: Dílna Eliáš, z.s. (zapsaný spolek).