Poslání

24. 08. 2010 v 13:50 vložil / 20. 04. 2023 v 6:20 upravil Tomáš | trvalý odkaz
Image#3762

Posláním spolku Dílna Eliáš je pomáhat lidem s mentálním, fyzickým či kombinovaným postižením rozvíjet pracovní a sociální dovednosti v duchu našeho hesla "Každý něco dokáže". Společnou činností chceme přispívat k naplnění života všech lidí, kteří se na životě a práci Dílny Eliáš podílejí.

Vycházíme z anthroposofie a léčebné pedagogiky Rudolfa Steinera - přesvědčení, že každý člověk je svou podstatou nejen bytost fyzická, ale také duševní a duchovní, a že člověk není nepopsaný list, ale přichází z duchovního světa. Každý si neseme nějaká svá postižení, komplexy nebo traumata, ať již na těle, či duši, která se učíme překonávat. U tzv. "hendikepovaných lidí" jsou tato postižení pouze zřetelně viditelná. Vzájemným kontaktem se od sebe učíme lidskosti - schopnosti pochopit a skutečně pomoci.