Hospodaření organizace

24. 08. 2010 v 16:39 vložil / 21. 09. 2018 v 14:13 upravil Christian | trvalý odkaz

Naši klienti za poskytované sociální služby nic neplatí. Hlavním zdrojem financování činnosti Dílny Eliáš jsou dotace z veřejných zdrojůMPSV a MHMP, pravidelně nás také podporuje MČ Praha 6. Zbývající část nákladů zajišťujeme z nadačních zdrojů, prodejem svých výrobků, výrobou zakázek pro firmy a příspěvky od soukromých dárců.

V letošním roce jsme získali nadační příspěvek od Nadace ČEZ ve výši 50 000Kč. Tento příspěvek jsme použili k úhradě osobních nákladů.