Hospodaření organizace

24. 08. 2010 v 16:39 vložil / 01. 07. 2019 v 10:42 upravil Christian | trvalý odkaz

Naši klienti za poskytované sociální služby nic neplatí. Hlavním zdrojem financování činnosti Dílny Eliáš jsou dotace z veřejných zdrojůMPSV a MHMP, pravidelně nás také podporuje MČ Praha 6, MČ Praha 5 a MČ Praha 4.. Zbývající část nákladů zajišťujeme z nadačních zdrojů, prodejem svých výrobků, výrobou zakázek pro firmy a příspěvky od soukromých dárců.

V letošním roce jsme obdrželi grant od Nadace Jedličkova ústavu ve výši 7.735,- Kč a nadační příspěvek z Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové ve výši 29.000,- Kč na pořízení mobilního zvedacího systému, za který jsme moc vděčni a děkujeme.