Organizační forma

24. 08. 2010 v 14:19 vložil / 25. 10. 2021 v 19:14 upravil Tomáš | trvalý odkaz

Orgány spolku jsou valná hromada skládající ze všech členů spolku, výbor složený z volených členů spolku, kontrolní komise a kolegium. Členy výboru volí valná hromada. Kompetence ve výboru i valné hromadě nejsou uspořádány hierarchicky, ale na principu rovnosti a společného rozhodování. Kontrolní komise dohlíží na chod a hospodaření spolku. Kolegium je poradní orgán tvořený ze zaměstnanců dílny.

V současné době má Dílna Eliáš z.s. celkem 19 členů. Jmenovitě jsou jimi: Daniela Kederová, Monika Mydlářová, Ondřej Němeček, Vendula Brožová, Kamila Chromečková, Marie Kadlecová, Markéta Brychtová, Tomáš Brychta, David Šeterle, Jitka Králová, Petra Křížová, Lenka Kratěnová, Marie Wamberová, Tereza Kandrová, Kateřina Kaňková, Miroslav Zahrádka, Denisa Niederlová, Daniela Dzvoníková a Libor Šnobl.

Výbor je statutárním orgánem a má 3 členy. V současnosti funguje výbor ve složení: Lenka Kratěnová, Daniela Dzvoníková a  Tomáš Brychta.

Kontrolní komise funguje ve složení: Monika Mydlářová, Daniela Kederová a Miroslav Zahrádka