Činnosti

24. 08. 2010 v 16:42 vložil / 25. 10. 2021 v 19:17 upravil Tomáš | trvalý odkaz

V Dílně Eliáš probíhá dopoledne pracovní terapie, odpoledne pak terapie umělecké.

V rámci pracovní terapie klienti rozvíjejí své motorické schopnosti, učí se keramickým dovednostem, rytmu, práci ve skupině a vytvářejí si pracovní a sociální návyky vhodné pro budoucí zaměstnání a živobytí. V rámci pracovní terapie se naši klienti věnují:

 • pracovním aktivitám v keramické dílně
 • nácviku domácích prací, společenského chování aj.

V rámci uměleckých terapií se naši klienti věnují:

 • arteterapii s Martinou Limpouchovou
 • točení na hrnčířském kruhu s Jarmilou Syslovou a Marcelou Brožovou
 • muzikoterapii s Christianem Krčkem
 • eurytmii s Deborou Štréblovou

Mezi naše další činnosti patří:

 • pomoc při sebeobsluze, osobní hygieně
 • pomoc při stravování
 • prodej na trzích
 • návštěvy kulturních akcí, jiných dílen apod.
 • individuální pomoc v životních situacích

Důležitou součástí chodu dílny ve smyslu léčebné pedagogiky je prožívání rytmu roku v ročních období a křesťanských svátků. Ty si připomínáme v rámci terapií např. čtením, zpíváním a malováním, ale také činnostmi spjatými s těmito svátky (odlévání svíček - hromnice, barvení vajíček - Velikonoce, apod.).

Některé svátky, např. sv. Jana a sv. Michaela, pak slavíme společně mimo dílnu, často s přáteli (např. ze Společenství Dobromysl, dílny Gawain ad.).