Otevírací hodiny

24. 08. 2010 v 16:41 vložil / 29. 09. 2015 v 13:31 upravil Tomáš | trvalý odkaz

Otevírací hodiny pro klienty:

Pondělí 9 - 14 hodin (dopolední eurythmie)
Úterý 9 - 16 hodin (odpolední muzikoterapie)
Středa 9 - 14 hodin (dopoledne točení na kruhu)
Čtvrtek 9 - 16 hodin (odpolední arteterapie)
Pátek 9 - 14 hodin (dopoledne točení na kruhu)

Dílna je pro klienty otevřena po dobu školního roku od září do června.

Program dne:

9.00 - 9.30 příchod do dílny, ranní čaj
9.30 - 10.00 zahájení dne
10.00 - 11.00 práce s keramikou
11.00 - 11.30 svačina
11.30 - 13.00 práce s keramikou
13.00 - 14.00 oběd a siesta
14.00 - 16.00 odpolední umělecké skupiny (úterý, čtvrtek)