Podmínky poskytování služby Keramická dílna Eliáš

10. 01. 2012 v 11:59 vložil Ondřej / 20. 04. 2023 v 6:30 upravil Tomáš | trvalý odkaz | nadřazená sekce

Základní podmínky pro využívání sklužby Keramická dílna Eliáš jsou:

  • služba je určena pro dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku nad 18 let.
  • klienti za službu nic neplatí ani nedostávají žádnou finanční odměnu
  • služba není určena pro osoby s duševním onemocněním, se smyslovým postižením, pro seniory, pro děti, pro lidi závislé na alkoholu a jiných drogách
  • v dílně všichni dodržují provozní řád a bezpečnostní pokyny, které obsahuje Příručka pro uživatele
  • denní kapacita služby je 8 osob, při jejím naplnění není možné přijímat další zájemce

Nyní se můžete vrátit zpět na Stát se uživatelem služby .