Náplň a sjednání praxe

18. 02. 2015 v 7:35 vložil Tomáš / 02. 02. 2021 v 10:55 upravil Tomáš | trvalý odkaz | nadřazená sekce

Náplň praxe

Praktikant se po dobu praxe stává součástí pracovního týmu dílny. Poskytuje osobní asistenci našim mentálně či kombinovaně postiženým uživatelům při práci i sebeobsluze, seznámí se s pracovní terapií v rámci keramické výroby, vyzkouší si pod dohledem našeho pracovníka samostatné vedení pracovní skupiny a zúčastní se terapeutických činností - eurytmie, muzikoterapie a arteterapie. V závěru dne se zapojí do úklidu dílny. Během celého průběhu praxe je prostor pro konzultace a dotazy. V průběhu každé praxe jsou s praktikantem vedeny rozhovory, při kterých se praktikant učí sám reflektovat svá očekávání, své působení v průběhu praxe i její celkový přínos.

Počet praktikantů, rozsah a rozvrh praxe

Vhodný počet praktikantů je 1-2 najednou, za nejkratší smysluplnou dobu praxe považujeme 5 dnů. Nástup na praxi je ráno v 9:00, zakončení dne pak v 16.00, resp. 14.00, viz též Otevírací hodiny .

Sjednání praxe

Vzhledem k velkému zájmu ze strany praktikantů je třeba každou praxi s dostatečným předstihem dohodnout. Termín praxe bude zvolen s ohledem na možnosti dílny. V letních měsících praxe neposkytujeme, protože má dílna omezený provoz. Máte-li proto zájem o praxi, co nejdříve nás kontaktujte. Můžete si také stáhnout Smlouva o praxi .

Kdo u nás praxi absolvoval

Můžete se podívat Kdo u nás již praxi absolvoval